CVPU

CENTRUM VÝZKUMU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Kontakty

Příjemce:         SYNPO, akciová společnost 

                       S. K. Neumanna 1316

                       532 07 Pardubice

Projektový manažer:  

Ing. Martin Kaška Ph.D.                             E: martin.kaska@cvpu.cz

Zástupce projektového manažera     

Ing. Vladimír Špaček, CSc.                        E: vladimir.spacek@cvpu.cz

Zástupce projektového manažera    

Ing. Miroslav Valeš                                      E: miroslav.vales@cvpu.cz

Vedoucí WP1 – Management

Bc. Jaroslav Bříza, MBA.                            E: jaroslav.briza@cvpu.cz

Vedoucí WP2 – General engineering

Ing. Jan Kudláček, Ph.D.                             E:  jan.kudlacek@cvpu.cz

Vedoucí WP3 – Aerospace Industry

Ing. Miroslav Valeš                                      E: miroslav.vales@cvpu.cz

Vedoucí WP4 – Civil Engineering

Ing. František Herrmann, CSc.                     E: frantisek.herrmann@cvpu.cz

Vedoucí WP5 – Power Engineering

Ing. Dana Marešová                                     E: dana.maresova@cvpu.cz

Vedoucí WP6 – Support techn., environment and testing

RNDr. Milan Albertti, CSc.                            E: milan.albertti@cvpu.cz

Vedoucí WP7 – High Adherence Coatings

Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. E: ladislav.celko@cvpu.cz
 

CVPU © 2014 Zpráva webu Frontier Theme