CVPU

CENTRUM VÝZKUMU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Cíle CVPU

Centrum výzkumu povrchových úprav (CVPU) se zaměřuje na oblast povrchových úprav pro strojírenství a stavitelství, zejména na výzkum a vývoj nových typů materiálů, technologií jejich aplikace a předúprav povrchů s vysokou úrovní know-how významně zlepšující jejich vlastnosti. Nové povlaky budou účinné a dosáhnou míru vlastností, splňující současné či budoucí environmentální požadavky. Centrum je významně orientováno na komercializaci výsledků a jejich koordinaci s prioritami ČR.

 

Hlavní cíl

CVPU je zaměřeno na aplikaci nových a modifikovaných polymerů a vhodných organických a anorganických sloučenin v ochraně a modifikaci různých typů povrchů, které přinesou nové vlastnosti a příležitosti pro jejich praktické využití:

– Vývoj nátěrů s prodlouženou korozní odolností, nízkým VOC a zákaznicky orientovanou funkcionalitou (strojírenství, letectví, stavebnictví a energetika), rozpouštědlové i vodou-ředitelné systémy. Jako příklad mohou sloužit nové systémy se specifickou funkcionalitou optimalizované pro použití ve středoevropských klimatických podmínkách. Tento bod řeší jak dlouhodobou, tak dočasnou korozní ochranu.

– Vývoj průmyslových rychleschnoucích nátěrů se zlepšenou odolností na povětrnosti.

– Nátěry pro integrální nádrže letadel.

– Nehořlavé nátěrové hmoty pro interiéry letadel.

– Nátěrové hmoty se zlepšenými biocidními vlastnostmi (zabudované biocidy, plazmové povrchové úpravy), speciálně pro energetiku a stavebnictví (ochrana chladících věží).

– Zlepšené nátěrové hmoty obsahující polymerní pojiva na bázi strukturních polymerů, mikrogelů nebo nanočástic.

– Nátěrové hmoty reagující na změnu prostředí.

– Elektro-vodivé nátěry.

– Nátěry s nízkou povrchovou energií nebo modifikovaným povrchem s nízkým povrchovým napětím.

– Modifikace povrchů pomocí plazmových úprav za účelem dosažení optimálních vlastností nátěrů. Hydrofilizace nebo hydrofobizace nátěru

nebo povrch substrátu, zlepšení adhezních vlastností nátěrů mezi jednotlivými vrstvami, plazmově iniciované vytvrzování, pasivace povrchů.

– Harmonizace nově vyvinutých nátěrových systémů a jejich likvidace se všemi existujícími a zamýšlenými ekologickými požadavky. Optimalizace výrobního procesu a aplikace při zajištění ekologické přijatelnosti a bezpečnosti.

 

Výsledky CVPU jsou významně komerčně orientovány a to zejména do čtyř stěžejních oblastí tuzemskéhoMIX průmyslu (všeobecné strojírenství, letectví, energetika a stavitelství). S ohledem na charakter výsledků lze ale předpokládat významný přesah i do dalších průmyslových oborů.

 

CVPU © 2014 Zpráva webu Frontier Theme