CVPU

CENTRUM VÝZKUMU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

“Kick-off meeting” Centra výzkumu povrchových úprav

FOTO CVPU

V rámci zahájené činnosti Centra výzkumu povrchových úprav se ve dnech 12. a 13.2.2014 konal v sídle SYNPO, akciová společnost v Pardubicích “Kick-off meeting“ projektu.

Zahajovacího setkání se zúčastnilo více než třicet zástupců deseti subjektů, kteří se budou v příštích šesti letech podílet na řešení projektu R&D v oblasti povrchových úprav. Na začátku setkání byly řešeny administrativní náležitosti související s realizací projektu včetně mechanizmů fungování centra, kompetencí, termínů pravidelných zasedání a ujednocení pravidel výkaznictví i publikování výsledků, a další. Hlavní náplní jednání ale bylo konkretizovat aktivity jednotlivých subjektů v rámci plnění cílů pracovních balíčků. Přiřazené aktivity úzce souvisí s rozdělení subjektů do tří skupin – výzkumné organizace, producenti barev a technologií a průmyslový partneři.

 

V přátelské atmosféře dvoudenního setkání byl úspěšně odstartován projekt CVPÚ a zúčastnění se pustili do řešení prvních úkolů projektu s vyhlídkou na další setkání v červnu 2014. 

Updated: 14.7.2014 — 12:29
CVPU © 2014 Zpráva webu Frontier Theme